Walne zgromadzenie członków 2021 – 14.06.2021 g. 17.30

Działając w oparciu o § 25 pkt. 3 statutu SPM Zarząd zwołuje ‘Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia.

1.    Data Walnego Zgromadzenia 14.06.2021r. (środa) g. 17.30.
2.    Jeśli podczas proponowanego terminu nie zostanie stwierdzone quorum (obecność 55 członków) drugi termin Zgromadzenia, dla którego nie będzie obowiązywała wymagana ilość 55 obecnych ustalany jest na 14.06.2021r. g. 18.00.
3.    Miejsce Walnego Zgromadzenia członków: biuro ‘bosmanka’ siedziby SPM – ul. Nadmorska 34a Mechelinki.
4.    Ze względu na ograniczenia w organizacji zgromadzeń związane z sytuacją pandemiczną, w celu zachowania wymaganego dystansu pomiędzy zgromadzonymi, spotkanie odbędzie się na terenie otwartym pomiędzy ‘bosmanką’ a ul. Nadmorską.
5.    Planowany porządek zebrania:
– powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia
– informacja prezesa o działalności Stowarzyszenia
– przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności SPM za 2020r.
– udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2020 r.
– wybory na stanowisko Prezesa i Sekretarza zarządu, wynikające w kończącej się w dniu 14.09.2021 r 4-letniej kadencji
– sprawy różne:
  – aktualna sytuacja dotycząca umowy najmu/użyczenia terenu na działalność SPM
  – kalendarz imprez na sezon 2021
  – zatrudnienie na czas sezonu ‘stałego’ bosmana
  – propozycje dot. organizacji kursów i korzystania z łódek
  – propozycje zmiany statutu SPM (działalność AA, wypożyczalnia, działalność szkoleniowo – sportowa)
  – omówienie i przedstawienie programu rejsu na 10-lecie Stowarzyszenia na trasie Mechelinki-Łeba-Mechelinki na jachtach klasy Puck

6.    Jeżeli członkowie SPM będą mieli sugestie, co do tematyki koniecznych do poruszenia spraw – prosimy o nadsyłanie propozycji na adres SPM (biuro@portmechelinki.pl) – w miarę możliwości postaramy się je uwzględnić.

Przypominamy o konieczności zachowania dystansu stosowania maseczek osłaniających twarz i koniecznej dezynfekcji.

Stowarzyszenie Port Mechelinki
Ul. Nadmorska 34a
81-198 Mechelinki

Półkolonie żeglarskie

Serdecznie zapraszamy na Półkolonie dla dzieci w wieku 6-12 lat. ⛵️⛵️⛵️Jak zawsze ilość miejsc ograniczona , i już na ten moment na niektóre terminy mamy tylko po kilka miejsc wolnych. 100% zwrotu zaliczki w przypadku obostrzeń związanych z COVID 19.

🤪Super zabawa.

🏋️‍♀️Aktywny wypoczynek na wodzie i na brzegu.

🥑Wyżywienie.

📜Certyfikat ukońćzenia szkolenia.

⛵️Bezpieczeństwo.

Kurs żeglarz jachtowy

Zapraszamy do udziału w kursie na patent żeglarza jachtowego. Termin egzaminu 03.08.2020.

Koszt kursu: 800zł

Koszt egzaminu: 250zł (dorośli), 150 zł (młodzież do 18 roku życia)

Zapisy i wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kursy@portmechelinki.p

Kurs sternik motorowodny

Zapraszamy do udziału w kursie na patent sternika motorowodnego. Termin egzaminu 03.08.2020.

Koszt kursu: 400zł

Koszt egzaminu: 250zł (dorośli), 150 zł (młodzież do 18 roku życia)

Zapisy i wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kursy@portmechelinki.pl

Walne Zgromadzenie Członków

Na podstawie § 25ust. 3 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Port Mechelinki zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

W związku z powyższym Zarząd zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się dnia 17 czerwca 2020 o godz. 18:00  na terenie Stowarzyszenia Port Mechelinki.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Port Mechelinki”
17 czerwca 2020 r. godzina 18:00

1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2.    Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia,
3.    Informacja Prezesa z działalności Stowarzyszenia,
4.    Informacja Skarbnika na temat sytuacji finansowej Stowarzyszenia
5.    Informacja Komisji Rewizyjnej na temat działalności Stowarzyszenia
6.    Udzielnie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
7.    Sprawy różne/wolne wnioski
8.    Zamknięcie Walnego Zebrania.

Z poważaniem
Błażej Paszak
sekretarz

Zebranie członków

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków na nadzwyczajne zebranie, które odbędzie się w sobotę 29.02.2020 o godzinie 10.00 w Świetlicy Sołeckiej .

Po zebraniu odbędzie się spotkanie dla nowo powstającej sekcji PUCK dla dorosłych.

Zebranie członków

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków na nadzwyczajne zebranie, które odbędzie się w sobotę 29.02.2020 o godzinie 10.00 w Świetlicy Sołeckiej .

Po zebraniu odbędzie się spotkanie dla nowo powstającej sekcji PUCK dla dorosłych