Walne zgromadzenie członków 2021 – 14.06.2021 g. 17.30

Działając w oparciu o § 25 pkt. 3 statutu SPM Zarząd zwołuje ‘Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia.

1.    Data Walnego Zgromadzenia 14.06.2021r. (środa) g. 17.30.
2.    Jeśli podczas proponowanego terminu nie zostanie stwierdzone quorum (obecność 55 członków) drugi termin Zgromadzenia, dla którego nie będzie obowiązywała wymagana ilość 55 obecnych ustalany jest na 14.06.2021r. g. 18.00.
3.    Miejsce Walnego Zgromadzenia członków: biuro ‘bosmanka’ siedziby SPM – ul. Nadmorska 34a Mechelinki.
4.    Ze względu na ograniczenia w organizacji zgromadzeń związane z sytuacją pandemiczną, w celu zachowania wymaganego dystansu pomiędzy zgromadzonymi, spotkanie odbędzie się na terenie otwartym pomiędzy ‘bosmanką’ a ul. Nadmorską.
5.    Planowany porządek zebrania:
– powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia
– informacja prezesa o działalności Stowarzyszenia
– przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności SPM za 2020r.
– udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2020 r.
– wybory na stanowisko Prezesa i Sekretarza zarządu, wynikające w kończącej się w dniu 14.09.2021 r 4-letniej kadencji
– sprawy różne:
  – aktualna sytuacja dotycząca umowy najmu/użyczenia terenu na działalność SPM
  – kalendarz imprez na sezon 2021
  – zatrudnienie na czas sezonu ‘stałego’ bosmana
  – propozycje dot. organizacji kursów i korzystania z łódek
  – propozycje zmiany statutu SPM (działalność AA, wypożyczalnia, działalność szkoleniowo – sportowa)
  – omówienie i przedstawienie programu rejsu na 10-lecie Stowarzyszenia na trasie Mechelinki-Łeba-Mechelinki na jachtach klasy Puck

6.    Jeżeli członkowie SPM będą mieli sugestie, co do tematyki koniecznych do poruszenia spraw – prosimy o nadsyłanie propozycji na adres SPM (biuro@portmechelinki.pl) – w miarę możliwości postaramy się je uwzględnić.

Przypominamy o konieczności zachowania dystansu stosowania maseczek osłaniających twarz i koniecznej dezynfekcji.

Stowarzyszenie Port Mechelinki
Ul. Nadmorska 34a
81-198 Mechelinki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *