Walne zgromadzenie członków 2022 – 27.05.2022 g. 18.00

Na podstawie § 25ust. 3 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Port Mechelinki zwołuje Walne Zgromadzenie Członów Stowarzyszenia.

W związku z powyższym Zarząd zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się dnia 27 maja 2022 o godz. 18:00  w siedzibie Stowarzyszenia.

Porządek zebrania przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia,

3. Informacja Prezesa z działalności Stowarzyszenia,

– Imprezy

– Sukcesy SPM

5. Informacja Skarbnika na temat sytuacji finansowej Stowarzyszenia

– Informacja o przychodach

– Informacja o wydatkachInformacja Sekretarza na temat ilości członków i wpłaconych składek,

6. Omówienie planów rozbudowy Portu w Mechelinkach,

7. Omówienie planów i przyszłości Stowarzyszenia,

8. Udzielnie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

9. Sprawy różne/wolne wnioski,

10. Zamknięcie Walnego Zebrania.

18 września o godz. 11:00 zapraszamy na Weekendowy kurs z egzaminami na patenty!

Zapisy na szkolenia we wszystkie weekendy września, pod tel.: 782 600 001 .

Zapisy na egzamin: kursy@portmechelinki.pl ➡ W mailu należy wysłać następujące dane (potrzebne do egzaminu) – imię, nazwisko, data miejsce urodzenia, adres korespondencyjny i numer telefonu.➡ Oraz dokonać opłaty egzaminacyjnej (250 zł dla patentu żaglarza, motorowodnego)Nr konta: 75 1950 0001 2006 0241 1459 0002, w tytule przelewu napisać – imię i nazwisko, za egzamin. Materiały do nauki w PDF wysyłamy po otrzymaniu na maila dowodu przelewu.

17-18 oraz 24-25 lipca – weekendowe kursy z egzaminami na patenty!

Uwaga, dodatkowe terminy! 17-18 oraz 24-25 lipca – weekendowe kursy z egzaminami na patenty!

Zapisy: kursy@portmechelinki.pl, Aby się zapisać, trzeba na maila kursy@portmechelinki.pl wysłać następujące dane (potrzebne do egzaminu) – imię, nazwisko, data miejsce urodzenia, adres korespondencyjny i numer telefonu.
Oraz dokonać opłaty egzaminacyjnej.

Nr konta: 75 1950 0001 2006 0241 1459 0002, w tytule przelewu napisać – imię i nazwisko, za egzamin.
Materiały do nauki w PDF wysyłamy po otrzymaniu na maila dowodu przelewu.

Gwarantujemy profesjonalne przeszkolenie w miłej przyjacielskiej atmosferze!

Pielgrzymka morska do Pucka

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Pielgrzymce do Pucka w dniu 26.06.2021.
Tradycyjnie na wodach zatoki nastąpi połączenie wszystkich kutrów z zatoki Puckiej oraz Gdańskiej o godzinie 11.45.
Na wodzie odbędzie się krótkie nabożeństwo, a po nabożeństwie przepłynięcie do Pucka.
Pielgrzymka całkowicie darmowa odbędzie się na żaglówkach klasy Puck.
Zbiórka przed Stowarzyszeniem na plaży: 8.00
Przewidywana godzina powrotu do Mechelinek: 17.00.
Formularz zgłoszeniowy: https://portmechelinki.pl/pielgrzymka-rybacka-do-pucka-2021/
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku złej pogody będziemy informować zgłoszone osoby o zmianach.
Plakat wydarzenia w załączniku.

Z żeglarskim pozdrowieniem
Stowarzyszenie Port Mechelinki

Rejs na 10-lecie Stowarzyszenia Port Mechelinki

Zapraszamy wszystkich pełnoletnich członków Stowarzyszenia Port Mechelinki na rejs z okazji 10-lecia powstania klubu. Rejs jest upamiętnieniem rejsu jaki odbył się 10 lat temu z udziałem młodzieży z Gminy Kosakowo członków założycieli.

Rejs odbędzie się w dniach 06.09-09.09 i będzie podzielony na następujące etapy:

  • Mechelinki – Osłonino (1 dzień)
  • Osłonino – Chałupy (1 dzień)
  • Chałupy – Hel (1 dzień)
  • Hel – Mechelinki (1 dzień)

Jest to rejs survivalowy dlatego noclegi będą odbywały się na plaży, w namiotach.

Koszt całego rejsu to ~250zł/osoba.

W cenie:

– wyżywienie

– zabezpieczenie w postaci motorówki w trakcie rejsu

Cena może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników.

Osoby chętne prosimy o wypełnienie zgłoszenia znajdującego się pod adresem:

Pozostałe pytania prosimy kierować na adres: rejsy@portmechelinki.pl

Kontakt telefoniczny:

660412062 – Magdalena Pienczke

508870552 – Błażej Paszak

Weekendowe kursy z egzaminami na patenty!

W dniach 26-27 czerwca, 17-18 lipca, 28-29 sierpnia – organizujemy weekendowe kursy z egzaminami na patenty. Zapewniamy profesjonalne przeszkolenie w miłej przyjacielskiej atmosferze. Zapisy kursy@portmechelinki.pl, tel. 691 878 678,

Aby się zapisać, trzeba na maila kursy@portmechelinki.pl wysłać następujące dane (potrzebne do egzaminu) – imię, nazwisko, data miejsce urodzenia, adres korespondencyjny i numer telefonu.

Oraz dokonać opłaty egzaminacyjnej (250 zł dla patentu żaglarza, motorowodnego)
Nr konta: 75 1950 0001 2006 0241 1459 0002, w tytule przelewu napisać – imię i nazwisko, za egzamin.

Materiały do nauki w PDF wysyłamy po otrzymaniu na maila dowodu opłaty.

Walne zgromadzenie członków 2021 – 14.06.2021 g. 17.30

Działając w oparciu o § 25 pkt. 3 statutu SPM Zarząd zwołuje ‘Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia.

1.    Data Walnego Zgromadzenia 14.06.2021r. (środa) g. 17.30.
2.    Jeśli podczas proponowanego terminu nie zostanie stwierdzone quorum (obecność 55 członków) drugi termin Zgromadzenia, dla którego nie będzie obowiązywała wymagana ilość 55 obecnych ustalany jest na 14.06.2021r. g. 18.00.
3.    Miejsce Walnego Zgromadzenia członków: biuro ‘bosmanka’ siedziby SPM – ul. Nadmorska 34a Mechelinki.
4.    Ze względu na ograniczenia w organizacji zgromadzeń związane z sytuacją pandemiczną, w celu zachowania wymaganego dystansu pomiędzy zgromadzonymi, spotkanie odbędzie się na terenie otwartym pomiędzy ‘bosmanką’ a ul. Nadmorską.
5.    Planowany porządek zebrania:
– powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia
– informacja prezesa o działalności Stowarzyszenia
– przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności SPM za 2020r.
– udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2020 r.
– wybory na stanowisko Prezesa i Sekretarza zarządu, wynikające w kończącej się w dniu 14.09.2021 r 4-letniej kadencji
– sprawy różne:
  – aktualna sytuacja dotycząca umowy najmu/użyczenia terenu na działalność SPM
  – kalendarz imprez na sezon 2021
  – zatrudnienie na czas sezonu ‘stałego’ bosmana
  – propozycje dot. organizacji kursów i korzystania z łódek
  – propozycje zmiany statutu SPM (działalność AA, wypożyczalnia, działalność szkoleniowo – sportowa)
  – omówienie i przedstawienie programu rejsu na 10-lecie Stowarzyszenia na trasie Mechelinki-Łeba-Mechelinki na jachtach klasy Puck

6.    Jeżeli członkowie SPM będą mieli sugestie, co do tematyki koniecznych do poruszenia spraw – prosimy o nadsyłanie propozycji na adres SPM (biuro@portmechelinki.pl) – w miarę możliwości postaramy się je uwzględnić.

Przypominamy o konieczności zachowania dystansu stosowania maseczek osłaniających twarz i koniecznej dezynfekcji.

Stowarzyszenie Port Mechelinki
Ul. Nadmorska 34a
81-198 Mechelinki