Walne zgromadzenie członków 2022 – 27.05.2022 g. 18.00

Na podstawie § 25ust. 3 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Port Mechelinki zwołuje Walne Zgromadzenie Członów Stowarzyszenia.

W związku z powyższym Zarząd zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się dnia 27 maja 2022 o godz. 18:00  w siedzibie Stowarzyszenia.

Porządek zebrania przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia,

3. Informacja Prezesa z działalności Stowarzyszenia,

– Imprezy

– Sukcesy SPM

5. Informacja Skarbnika na temat sytuacji finansowej Stowarzyszenia

– Informacja o przychodach

– Informacja o wydatkachInformacja Sekretarza na temat ilości członków i wpłaconych składek,

6. Omówienie planów rozbudowy Portu w Mechelinkach,

7. Omówienie planów i przyszłości Stowarzyszenia,

8. Udzielnie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

9. Sprawy różne/wolne wnioski,

10. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *