Walne Zgromadzenie Członków

Na podstawie § 25ust. 3 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Port Mechelinki zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

W związku z powyższym Zarząd zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się dnia 17 czerwca 2020 o godz. 18:00  na terenie Stowarzyszenia Port Mechelinki.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Port Mechelinki”
17 czerwca 2020 r. godzina 18:00

1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2.    Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia,
3.    Informacja Prezesa z działalności Stowarzyszenia,
4.    Informacja Skarbnika na temat sytuacji finansowej Stowarzyszenia
5.    Informacja Komisji Rewizyjnej na temat działalności Stowarzyszenia
6.    Udzielnie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
7.    Sprawy różne/wolne wnioski
8.    Zamknięcie Walnego Zebrania.

Z poważaniem
Błażej Paszak
sekretarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *