Kurs żeglarz jachtowy

Zapraszamy do udziału w kursie na patent żeglarza jachtowego. Termin egzaminu 03.08.2020.

Koszt kursu: 800zł

Koszt egzaminu: 250zł (dorośli), 150 zł (młodzież do 18 roku życia)

Zapisy i wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kursy@portmechelinki.p

Kurs sternik motorowodny

Zapraszamy do udziału w kursie na patent sternika motorowodnego. Termin egzaminu 03.08.2020.

Koszt kursu: 400zł

Koszt egzaminu: 250zł (dorośli), 150 zł (młodzież do 18 roku życia)

Zapisy i wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kursy@portmechelinki.pl

Walne Zgromadzenie Członków

Na podstawie § 25ust. 3 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Port Mechelinki zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

W związku z powyższym Zarząd zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się dnia 17 czerwca 2020 o godz. 18:00  na terenie Stowarzyszenia Port Mechelinki.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia „Port Mechelinki”
17 czerwca 2020 r. godzina 18:00

1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2.    Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia,
3.    Informacja Prezesa z działalności Stowarzyszenia,
4.    Informacja Skarbnika na temat sytuacji finansowej Stowarzyszenia
5.    Informacja Komisji Rewizyjnej na temat działalności Stowarzyszenia
6.    Udzielnie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
7.    Sprawy różne/wolne wnioski
8.    Zamknięcie Walnego Zebrania.

Z poważaniem
Błażej Paszak
sekretarz

Zebranie członków

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków na nadzwyczajne zebranie, które odbędzie się w sobotę 29.02.2020 o godzinie 10.00 w Świetlicy Sołeckiej .

Po zebraniu odbędzie się spotkanie dla nowo powstającej sekcji PUCK dla dorosłych.

Zebranie członków

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków na nadzwyczajne zebranie, które odbędzie się w sobotę 29.02.2020 o godzinie 10.00 w Świetlicy Sołeckiej .

Po zebraniu odbędzie się spotkanie dla nowo powstającej sekcji PUCK dla dorosłych

Zakończenie sezonu 2019

Zapraszamy wszystkich członków do udziału w uroczystym zakończeniu sezonu 2019, które odbędzie się w Mechelinkach dnia 11 listopada o godzinie 12:00 przy siedzibie Stowarzyszenia Port Mechelinki.

W programie oficjalne Opuszczenie bandery.

Po części  oficjalnej zapraszamy na ognisko, grill i  słodki poczęstunek.

Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Port Mechelinki

Na podstawie § 25ust. 3 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Port Mechelinki 

zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. 

W związku z powyższym Zarząd zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia 

na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się dnia 12 czerwca 2019 o godz. 19:00  w siedzibie Stowarzyszenia. Szczegółowy plan zgromadzenia zostanie wkrótce opublikowany.

Składka Członkowska 2018 – ostateczny termin

W związku z wprowadzaniem osobistej karty członkowskiej, osoby które nie uiściły opłaty członkowskiej mogą to zrobić jeszcze w ciągu 14 dni (do 19.08.2018), opłata członkowska wynosi 120 zł, zaś dla osób uczących się, studiujących, w wysokości 36 zł. Numer konta do wpłat znajduje się na stronie: www.portmechelinki.pl/kontakt. W przypadku nie opłacenia składki, członek zostanie skreślony z listy. Jest to ostateczny termin wpłacania składek na rok 2018.